เก่งเรียน เก่งเล่น

โดย คุณครูดรุณี คำประโคน

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ

การบวกการลบเป็นทักษะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสเป็นประจำทุกวันคนเราจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอย อาจจะเป็นจ่ายค่ารถ ค่าอาหารเพื่อป้องกันการผิดพลาด เราต้องคิดเงินให้ถูกต้อง วิธีที่จะช่วยให้การผิดผลาดในเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้น คือ การคิดคำนวณจากการจ่ายและทอนเงินนั่นเอง ในการคิดนวณการบวกและลบจะใช้การจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกครั้งเป็นการฝึกการคิดคำนวณ นักเรียนจะได้ทักษะการคิดคำนวณเป็นอย่างดีเพราะได้ฝึกทุกวัน จากการฝึกบันทึกรับจ่าย นักเรียนจะมีทักษะการคิดคำนวณได้ดีขึ้นมีความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงิน รู้จักประหยัด ทำงานเป็นระเรียบมากขึ้น รู้จักคิดเรื่องการใช้จ่ายว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อ เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจพอเพียง

1 ความคิดเห็น:

krutoey กล่าวว่า...

อยากรู้เทคนิคการสอนคณิตค่ะ เป็นครูสอนวิชานี้ได้ 4 วันแล้วค่ะ

ชมภาพคุณครูใหม่ค่ะ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาระมาตรฐานการเรียนรู้และคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
::หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
::สาระมฐ.การเรียนรู้-ไทย
::สาระมฐ.การเรียนรู้-คณิต
::สาระมฐ.การเรียนรู้-วิทย์
::สาระมฐ.การเรียนรู้-สังคมศานา
::สาระมฐ.การเรียนรู้-ต่างประเทศ
::สาระมฐ.การเรียนรู้-ศิลปะ
::สาระมฐ.การเรียนรู้-สุขพละ
::สาระมฐ.การเรียนรู้-การงานเทคโน
::คู่มือการจัดการเรียนรู้-ไทย
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -คณิต
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -วิทย์
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -สังคมศานา
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -ต่างประเทศ
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -ศิลปะ
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -สุขพละ
::คู่มือการจัดการเรียนรู้ -การงานเทคโน
::แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
::การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
::การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
::การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
::การบริหารจัดการแนะแนว
::การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
::การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
::การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
::การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
::หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
::สรุปสาระสำคัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
::สรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544
::หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖
::คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี )
::คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖(สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี)
::ประกาศ ศธ. กำหนดสาระเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน
::70: 30 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อะไร ทำไม อย่างไร
::การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
::การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา::การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ปรัชญาเพื่อการดำเนินชีวิต

มีความรู้น้อย ต้องไม่ย่อท้อไม่มีพื้นฐาน ไม่อาจเกี่ยงงานได้ สิ่งใดที่ไม่รู้อย่าอายที่จะถามคนที่โอ้อวดว่ารู้หมดแล้วแท้จริงคือคนไม่รู้อะไรเลย ยิ่งงานหนักเพียงใดก็ยิ่งเป็นกำไรของชีวิต จำไว้เสมอว่าการค้ามีคู่แข่ง แต่ไม่มีคู่แค้น ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียรไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์ เร็ว-ช้า-หนัก-เบาหมั่นพิจารณาเสมอว่างานชิ้นไหนตอ้งทำก่อน(เร็ว) งานชิ้นไหนตอ้งทำทีหลัง(ช้า) งานชิ้นไหนตอ้งทำอย่างจริงจัง(หนัก) งานชิ้นไหนตอ้งทุ่มเทแต่พอควร(เบา) คนเราต้องเตือนตนไม่ให้ลืมตนอย่าทะนงว่าตนนั้นเลอเลิศไปกว่าคนอื่นในโลกนี้ มีคนที่ดีกว่าเราเสมอ การศึกษาข้อบกพร่องของตนทำให้รู้จักตัวเองความผิดพลาดครั้งแรก ถือว่าเป็นครู ทำผิดครั้งที่สอง ถือว่าเป็นความโง่ การรักตัวเองในทางที่ถูกคือการหมั่นศึกษา พัฒนาตนเองดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหลีกหนีให้ไกลจากอบายมุข อดอยากแค่ไหนก็จงเป็นเสือไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้องแต่ต้องพยายามช่วยเหลือเพื่อน อย่าเป็นคนที่พูดอย่างใจอย่างเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนคนที่ขาดน้ำใสใจจริงนั้น เป็นคนที่เป็นภัยต่อผู้อื่น และท้ายที่สุดเป็นภัยต่อตนเอง ชมเกินจริง เป็นโทษ ติเกินเหตุ เสียน้ำใจ การพูดจาอะไรออกไปควรจะไต่ตรองดูเสียก่อนคำพูดด้วยความโมโห เพียงครั้งเดียวจะอยู่ในใจคนอื่นไปตลอดชีวิต ทำทุกอย่างให้ถูกต้องและเปิดเผยจะชนะใจคนได้มีแต่สร้างมิตร ไม่มีศัตรู ชนะใจมิตรและศัตรูได้คือผู้ชนะที่แท้จริง คนเราถ้าเข้าใจการจากไปอย่างไม่ย้อนกลับของเวลา ย่อมใช้ชีวิตอย่างมีค่า การทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคทุกคนจึงกลัวอุปสรรคแต่อุปสรรค.. กลัวคนทำจริง

ความคิดสร้างสรรค์ เรื่องสำคัญของวัยเยาว์

หากมองว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่สำคัญ เมื่อคุณอ่านเรื่องนี้จบแล้ว คุณอาจต้องเปลี่ยนใจ...!!

ก็พอเข้าใจอยู่ว่าคุณๆ น่ะไม่ถึงกับข้าม จนไม่เห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ซะทีเดียวหรอก เพียงแต่อาจจะไม่ได้ใส่ใจให้เป็นเรื่องจริงจังเท่านั้นเอง เอาอย่างงี้ ฌานนิจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าความคิดสร้างสรรค์ให้ฟังดีกว่า ว่าสำหรับเด็กน่ะมันสำคัญขนาดไหนกันเชียว

ความคิดสร้างสรรค์คือ
ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่นอกเหนือไปจากกรอบที่วางเอาไว้ คือการคิดที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่แค่วิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าการคิดอย่างนี้คือคิดอย่างสร้างสรรค์ คำตอบก็คือการคิดสร้างสรรค์นั้นจะประกอบไปด้วย
การคิดอย่างคล่องแคล่ว คือการคิดที่คำตอบมีหลายคำตอบให้เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบในเรื่องเดียวกัน
การคิดอย่างริเริ่ม คือมีความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดแบบเดิมๆ ที่จำเจและซ้ำซาก ชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้าแสดงออก
การคิดแบบละเอียดรอบคอบ มองอะไรเป็นแบบ 260 องศา คือไม่ใช่แค่การมีความคิดใหม่ๆ เท่านั้น แต่รวมถึงการให้รายละเอียดต่อความคิดนั้นได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน สามารถผสมผสานทำให้เกิดเรื่องใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้
การคิดแบบยืดหยุ่น หมายถึง การคิดได้หลากหลายประเภท หลายชนิด และหลายกลุ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ มีประโยชน์อย่างไร
ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากทีเดียว ลักษณะของความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น สนใจอยากรู้ไปทุกอย่าง ก็ทำให้ชีวิตของเด็กสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์จะสั่งสมและมีผลต่อเนื่องไปในระยะยาวค่ะ เวลาที่เด็กมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย วิธีนี้ไม่ได้ ก็ยังมีวิธีอื่นสำรองไว้อีก ไม่ได้ใช้แค่การแก้ปัญหาเท่านั้น กับการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต ถ้ามีความคิดสร้างสรรค์แล้วย่อมจะได้เปรียบกว่าใครๆ เพราะจะทำให้เกิดแนวทางที่หลากหลาย แนวทางที่แปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์เหมาะอย่างยิ่งกับโลกในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราเองก็ต้องเปลี่ยนตาม จะมายึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆ คงไม่ได้
การมีความคิดสร้างสรรค์จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่าลืมว่าที่โลกเรามีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้ ก็เพราะความคิดสร้างสรรค์นั่นยังไงล่ะ

กระบวนการสร้างสรรค์..........ใช่จะสั้นแค่คิดได้ มิควรด่วนดีใจ...................ว่าใครใครจะเห็นตาม ความคิดวิเศษสุด...............ที่ผลิผุดจนล้นหลาม สวยสดและงดงาม..............ก็เพียงตามตนว่าดี ความคิดเป็นจุดเริ่ม..............เมื่อปรับเพิ่มเติมวิถี ทำแล้วได้ผลดี....................จึงเป็นที่นิยมชม ผู้คนจะชื่นชอบ...................ตอบรับตามความเหมาะสม ดีกว่าฝันลมลม...................แล้วตรอมตรมกับความจริง

Alone but not lonely

Alone but not lonely

สำหรับ... คนรักตัวเลขทุกลมหายใจเข้า-ออก